Saturday, June 22, 2013

How to check if your mobile number registered with your Aadhaar Card

Aadhaar Card is one of the important document in India and Now Government had started to add this in the mandatory list of documents for the Indian Citizen.

Now, Indian Government is attaching the Aadhaar Card with all the new schemes launched by the government. Even we can see that the most of the government sectors as well as private sectors are accepting this document as the valid proof Like- Gas connection, Account opening, Mobile Connection etc.

Registering the Mobile Number with the Aadhaar Card is good things for us. As we know that most of the people had already done this. If you are not sure whether you have registered your Mobile Number with your Aadhaar Card or not ? You can use below steps to check if your Mobile Number is registered with your Aadhaar card.

1. Visit the UIDAI official website.

2. Enter your 14-digit Enrollment ID or 28-digit of Enrollment ID with Date time stamp printed on your acknowledgement slip or your Aadhar Card number.

3. Now enter your mobile number.

4. Enter the displayed image text on the page and click on "Submit" button.

5. Now, if your Mobile Number is registered with your Aadhaar Card then you will get the message for the same.

If your Mobile Number is not registered with your AAdhaar Card then you will get the message in red just below "Submit" button like-

"There is no Mobile Number registered with this UID".

Simple ways to link your Aadhaar Number with LPG Connection through IVRS - HP Gas, Bharat Gas , HP Gas

How to link your Aadhaar Number with LPG Connection by SMS - Indane Gas , Bharat Gas , HP Gas

Link or register Aadhaar Card Number with LPG Connection using Internet - Indane Gas , HP Gas , Bharat Gas

Link or register Aadhaar Card Number with LPG Connection - Indane Gas , HP Gas , Bharat Gas through Call Centre



About the Author

Manish Rai

Author & Editor

I am Manish Rai an IT Professional, I started the www.einfoportal.com at the beginning of 2013.My goal is to establish www.einfoportal.com as a information portal that will help every individual(s) to get the information related to their day by day activities and use this information for the good purpose. I love to share my knowledge with the people. Follow me on Facebook | Google+ | Twitter

1 comments:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói

  như chém bủn Trình độ sắc bên tuyệt đối không thua thanh đao Tinh Mộng Khinh Vũ mà Lão Đại ta đưa cho Tiểu Vũ cô nượng ..." Đổng Vô Thương nói tiếp. Trong lời nói chưa đầy ẩn ý.

  "Tinh Mộng Khinh Vũ đao. . ." Mặc Tinh Thần cả kinh. Nói đến mức này rồi, Mặc Tinh Thần cũng gần như hoàn toàn tin vào lời của Đổng Vô Thương, chỉ vì Đông Vô Thương biết được tên của cây đao kia. . .

  "Đao tốt..." Mặc Tinh Thần cẩm lấy cây đao, yêu thích không rời tay, trong lòng đầy lưu luyến. Nhưng mà cây đao như vậy cũng chỉ có người của gia tộc Đổng gia mới có thể sử dụng Nếu như để ờ Mạc gia thì sợ là ngay cả vương cấp cao thủ muốn dùng cũng không dùng được!

  Quá nặng!

  Đổng vô Thưong nhận lấy đao, cười thỏa mãn và nói: "Cây đao này là do Lão Đại của ta tặng cho ta!”

  Mặc Tinh Thần lại chấn động.

  Trong lòng suy đoán về năng lực của vị lão Đại thần bí kia càng coi trọng thêm một phần. Một thanh đao Tinh Mộng Khinh Vũ, một thanh tuyệt thế báo đao như thê này. . ."

  Phải có nội tình như thế nào mới có thể tiện tay đưa ra được thần binh lợi khi đủ sức làm chân động thiên ha như thê này? Hơn nữa một làn còn đưa hai thanh?

  "Bởi vì trong tên của Tiểu vũ cô nương có hai tữ Khinh vũ nên mới đưa Tinh Mộng Khinh Vũ đao cho nàng."

  Đổng Vô Thương trầm giọng: “Mạc thúc, kính xin đứng để phụ hai chữ Khinh Vũ này."

  ReplyDelete

 
Copyright © www.einfoportal.com . All Rights Reserved